Úplnost a velikost školy

Základní škola: neúplná
spojené ročníky v jedné třídě
II.třída – 1. , 2. ročník
I.třída – 3.,4. a 5. ročník

Mateřská škola: jednotřídní, celodenní

Spádový obvod školy:
 • Dešenice
 • Depoltice
 • Milence

Základní škola a mateřská škola Dešenice
, okres Klatovy, příspěvková organizace je právnická instituce vykonávající činnost těchto škol a školských zařízení:
 • mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání,
  kapacita: 28 žáků,
 • základní škola poskytuje základní vzdělávání na 1. st.,
  kapacita: 60 žáků
 • školní družina poskytuje zájmové vzdělávání,
  kapacita: 25 žáků
 • školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí ZŠ a MŠ, závodní stravování zaměstnanců a stravování cizích osob,
  kapacita: cca 75